Direct contact met de WTD Weeg Technische Dienst?
Contact

Page content

Wat is Agentschap Telecom

Wat is Agentschap Telecom

Iedereen die met weegschalen te maken heeft weet wel wat het NMi Nederlands Meet Instituut is. De metrologiewet is ook een bekende term in combinatie met weegschalen. Maar wat is nou precies het Agentschap Telecom?

Het Agentschap Telecom inspecteert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken of de metrologiewet wordt nageleefd bij bedrijven. De weeginstrumenten die gebruikt worden voor handelsdoeleinden zullen bij een inspectie gecontroleerd worden.

Bij de inspectie stelt de inspecteur vast of het weeginstrument voldoet aan een aantal formele en meettechnische eisen.

Na deze inspectie weet u of dat uw weegschalen / weeginstrumenten nog voldoen aan alle eisen. U krijg een goedkeuring (inclusief sticker), een waarschuwing, gaat het handhavingstraject in of er volgt een buiten gebruik stelling.

Inspectie door het Agentschap Telecom

Een controle door een inspecteur van het Agentschap Telecom is een onaangekondigde inspectie. Uit deze inspectie zijn vier resultaten mogelijk:

  1. Goedkeuring van de meetinstrumenten
  2. Een waarschuwing
  3. Het handhavingstraject
  4. Buiten gebruik stellen

Goedkeuring

Bij de goedkeuring volgt een sticker zodat u op de weegschalen / meetinstrumenten kunt zien dat ze een goedkeuring hebben ontvangen.

Waarschuwing

Bij een waarschuwing krijgt u een rapport met alle geconstateerde gebreken bij de inspectie. In dit rapport kunt u vinden vóór welke datum de weegschalen in een correcte staat moeten verkeren. Na deze datum komt het Agentschap Telecom terug voor een hercontrole.

De WTD Weeg Technische Dienst kan u helpen om uw weegschalen te ijken (herkeuren) zodat deze bij een tweede controle weer voldoen aan alle eisen.

Handhavingstraject

Wanneer de weegschalen bij een hercontrole nog niet voldoen aan alle eisen van de metrologiewet, start Agentschap Telecom een handhavingstraject. Dit gebeurt ook wanneer de staat van de weegschalen bij een eerste controle te ernstig is voor een waarschuwing.

Bij een handhavingstraject wordt er per individueel geval gekeken naar de op te leggen sanctie. Dit kan een dwangsom of een last onder bestuursdwang betekenen.

Buiten gebruik stellen

De inspecteur van het Agentschap Telecom mag bij ernstige gebreken een weegschaal, of meerdere weegschalen, buiten gebruik stellen. Dit betekent dat deze weegschalen niet meer gebruikt mogen worden tot deze hersteld, en officieel gekeurd zijn.

Wat doet de WTD Weeg Technische Dienst?

De WTD Weeg Technische Dienst is gespecialiseerd in het ijken (keuren), kalibreren, onderhouden en repareren van diverse meetinstrumenten en weegschalen.

Wij bieden de volgende diensten aan:

Contact met de WTD Weeg Technische Dienst

Weeg Technische Dienst B.V.
Kryptonstraat 35
7463 PB Rijssen

Telefoon: 0527-251216
Mobiel: 06-55368040

E-mail: info@weegtd.nl

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);