Wat houdt het ijken van een weegschaal in?

Wij krijgen vaak vragen over het ijken van weegschalen. In de meeste gevallen is er geen duidelijkheid over de verschillen tussen ijken (keuren), kalibreren en justeren.

Bij het ijken (keuren) van een weegschaal onderzoeken wij of een CE-gekeurd weegwerktuig voldoet aan de voorwaarden van de Metrologiewet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met gecertificeerde massastukken. De WTD is Erkend keurder en door het NMi gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren.

Naast het ijken van weegschalen kunnen wij u ook helpen met het herijken, kalibererenjusterenrepareren en onderhouden van uw weegschalen.

Neem gerust contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken voor uw bedrijf.

Wanneer ijken?

1) Weegschalen die gebruikt worden voor handelsdoeleinden.

2) Er worden tarieven, lonen en heffingen bepaalt via de weegschaal.

3) De weegschaal wordt ingezet bij het wegen van geneesmiddelen.

4) De weegschaal wordt gebruikt als medisch hulpmiddel.

Kan ik controle verwachten?

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) controleert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken of alle weegschalen bij bedrijven voldoen aan de metrologiewet. Dit is een steekproefsgewijze controle die u niet zelf kunt inplannen.

Wanneer er gebreken zijn aan de weegschalen binnen uw bedrijf dan kunnen er sancties opgelegd worden door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Soms zijn dit dwangsommen, maar soms krijgt u nog de kans om vóór een bepaalde datum de weegschalen in orde te krijgen.

Wij kunnen u zowel vóór- als na een (eventuele) controle helpen met het keuren van uw weegschalen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Contact

Herkeningspunten bij het keuren van weegschalen

 

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) controleert de weegschalen bij bedrijven op de voorwaarden vanuit de Metrologiewet.

Herkenning van erkende keurbedrijven

De Weeg Technische Dienst werkt samen met het N.M.I en het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en mag zichzelf erkend keurder noemen.

Zwarte M

Een geijkte weegschaal kunt u oa. herkennen aan de zwarte M die aangebracht wordt na het ijken (keuren) van een weegschaal.

Herkenning technische controle

Na elke technische controle die de Weeg technische Dienst uitvoert plakken wij een officiële herkenningssticker op de weegschaal.

Herkenning kalibratie

Na elke kalibratie die de Weeg Technische Dienst uitvoert plakken wij een officiële herkenningssticker op de weegschaal.

Wat zijn ijkwaardige weegschalen?

IJkwaardig weegschalen zijn weegschalen waarbij het mogelijk is om deze te ijken (keuren). Dit hoeft niet altijd te gebeuren, maar in de meeste gevallen is het wel wenselijk dat dit gebeurd.

De Weeg Technische Dienst is officieel dealer van RIBAUWE en VIBRA weegschalen. Wij kunnen u verder helpen met weegschalen voor diverse werkzaamheden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Weegschalen overzicht